Algemeen

Wat is medische kinder- en  jeugdpsychologie?

Medische kinder- en jeugdpsychologie is een specialisme binnen het ziekenhuis waar men deskundig is op het gebied van het omgaan met kinderen en jeugdigen met lichamelijke klachten. Deze klachten kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn.

Vrouw Moeder Kind-centrum: Zorg voor vrouw, moeder en kind

De afdeling medische psychologie kind en jeugd bevindt zich in het Vrouw Moeder Kind-centrum. U vindt ons op route 015.

In dit centrum wordt één aspect steeds goed voor ogen gehouden: het gezin staat centraal. Dit betekent concreet dat de zieke zuigeling niet meer gescheiden wordt van de moeder indien dit medisch verantwoord is.

In het nieuwe gebouw gaan de betrokken specialismen, waaronder kindergeneeskunde en de medische kinder- en jeugdpsychologie nog intensiever samenwerken.

Bij medische kinder- en jeugpsychologie kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • uw kind heeft diabetes maar is bang om te spuiten waardoor er thuis spanningen ontstaan
 • uw kind heeft vaak buikpijn/hoofdpijn waardoor hij van school verzuimt, maar de kinderarts kan niets afwijkends vinden.
 • uw kind weigert vaak eten. U hebt al van alles geprobeerd, maar niets helpt en haar gewicht neemt af.
 • uw kind is erg bang voor het toilet. Hij wil alleen poepen als hij een luier aankrijgt. Maar hij wordt binnenkort vier jaar oud en start met de basisschool.
 • uw kind heeft een hockeybal tegen haar hoofd gehad. Vanaf dat moment heeft zij problemen met haar aandacht en concentratie.
 • uw kind heeft astma. Hij heeft medicijnen maar is erg laks in het innemen. Met zijn lichamelijke conditie gaat het steeds slechter. U maakt zich zorgen.
 • uw tweeling is veel te vroeg geboren. Er zijn vragen over de ontwikkeling, er lijkt sprake van een achterstand.
 • uw kind heeft een ernstige ziekte. U heeft veel zorgen, bent vermoeid en heeft behoefte aan ondersteuning.
 • uw baby huilt iedere nacht urenlang. U krijgt dit patroon niet doorbroken.
 • u bent opgenomen in het ziekenhuis en er zijn complicaties tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte van uw kind(eren).
 • uw kind heeft problemen met het accepteren van en het omgaan met een chronische ziekte.
 • uw kind ervaart angst voor een medische ingreep of heeft angst naar aanleiding van een medische ingreep. 

Met wie krijgt u te maken?

U krijgt te maken met een psycholoog die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. Onze psychologen zijn ook gespecialiseerd in de behandeling van ouders van zieke kinderen of begeleiding van ernstig zieke zwangere vrouwen. Er wordt samengewerkt met psychologisch medewerkers. 

Verwijzing nodig

U kunt alleen een afspraak maken bij een medisch psycholoog als u daarvoor een verwijzing hebt gekregen van uw behandelend specialist in ons ziekenhuis. U kunt dus niet zelf een afspraak maken en ook niet verwezen worden door de huisarts.

Vertrouwelijke informatie

De psychologen van de afdeling medische psychologie hebben een beroepsgeheim. Informatie wordt gerapporteerd aan de verwijzer en mogelijk aan direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of diëtiste. Mits zinvol of gewenst kan informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld aan een andere instelling waarnaar uw kind wordt doorverwezen). Hiervoor dient altijd een schriftelijke akkoordverklaring door de ouder(s)/voogd te worden ondertekend.

Kwaliteitsbewaking

De psychologen die bij ons werkzaam zijn, zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en gebonden aan een beroepscode.
De gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen zijn tevens BIG-geregistreerd. Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Medische Psychologie
(040) 888 92 50

Routebeschrijving