Bariatrie

Medische psychologie en bariatrische chirurgie

De medisch psycholoog speelt een belangrijke rol zowel voor als na de operatieve ingreep.

Vóór de operatie vindt er een psychodiagnostische screening plaats, waarbij gekeken wordt of een operatie vanuit psychologisch perspectief haalbaar is. De medisch psycholoog brengt advies uit naar de chirurg. Indien u, na overleg met de andere betrokken disciplines, in aanmerking komt voor een operatie, zal de medisch psycholoog in het preoperatieve traject een voorlichting verzorgen. Als er psychologische problemen zijn die vóór de operatie behandeling behoeven, krijgt u een op maat gesneden gedragstherapeutische behandeling op de afdeling medische psychologie. Dit, om het kans op succes na de operatie te vergroten. Soms zijn er psychologische factoren die een langere en uitgebreidere psychologische behandeling voor de operatie behoeven. In die gevallen komt het voor dat, in overleg met de huisarts, u wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld de basis- of specialistische GGZ-zorg buiten het ziekenhuis.

Na de operatie is de medisch psycholoog beschikbaar voor patiënten met aanpassings- of emotionele problemen. De behandeling op onze afdeling is dan gericht op het bevorderen van het aanpassingsproces en het verhelpen van het emotioneel probleem. Ook hier is ‘zorg op maat’ is een belangrijk uitgangspunt: afhankelijk van de problematiek krijgt u een persoonlijk behandelplan. In een aantal gevallen betekent dit ook dat een doorverwijzing naar een andere zorginstantie kan plaats vinden. Dit uiteraard in overleg met u, de behandelend chirurg en de huisarts.

Voor meer informatie over het obesitas centrum zie de website http://obesitascentrum.mmc.nl

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Medische Psychologie
(040) 888 92 50

Routebeschrijving