Oncologie

Nederland telt naar schatting 400.000 mensen die leven met de gevolgen van kanker. Dit aantal en de overlevingsduur na kanker nemen toe. De ziekte en de intensieve behandelingen hebben aanzienlijke gevolgen, die voor mensen met kanker het functioneren en welbevinden ernstig kunnen belemmeren. Revalideren met Herstel & Balans is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met restklachten zoals vermoeidheid, pijn, angst en neerslachtigheid.

Praktische informatie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden Herstel & Balans via de aanvullende verzekering. Om deel te kunnen nemen aan het revalidatieprogramma is een verwijzing van de behandelend arts nodig. Na de intake bij de sportarts wordt u opgeroepen voor een intake bij Medische psychologie. Aan het eind van dit gesprek van ongeveer 45 minuten (of eventueel na teamoverleg) wordt in overleg met u besloten of u gaat deelnemen aan de psychologische module van Herstel & Balans. Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk na uw intake bij de sportarts op te roepen.

De psychologische module Herstel & Balans

Het revalidatieprogramma Herstel & Balans voor mensen met kanker omvat componenten van lichaamstraining en educatie. Dit is gericht op minder klachten na kankerbehandeling en een betere kwaliteit van leven. Herstel & Balans is een groepsprogramma met afstemming op individuele behoeften.

Effect

Herstel & Balans is langdurig gevolgd met wetenschappelijk onderzoek. Uit deze evaluatie blijkt dat de deelnemers tijdens het programma aanzienlijke vooruitgang boeken in hun kwaliteit van leven. Aan het eind van het programma rapporteren de deelnemers een vermindering van vermoeidheid en psychische klachten, en beter sociaal functioneren. Zij geven aan de activiteiten in werk, huis en vrije tijd beter te kunnen oppakken. Deze positieve effecten zijn blijvend op de langere termijn.

Het resultaat van een individuele deelnemer hangt af van de persoonlijke situatie en gesteldheid.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Medische Psychologie
(040) 888 92 50

Routebeschrijving